ทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี

ทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราช
เพื่อทรงเยี่ยมพระอาการประชวรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอยู่เป็นประจำ
และทอดพระเนตรเห็นการจราจรที่ติดขัดมาก
เพราะถนนโดยรอบต้องรองรับปริมาณรถยนต์จำนวนมหาศาลจากถนนหลายสายในฝั่งธนบุรี
จึงทรงพระราชดำริให้สร้างทางคู่ขนานยกระดับคร่อมเหนือสะพานข้ามทางแยกอรุณอมรินทร์
และสะพานข้ามทางแยกบรมราชชนนี เพื่อให้การจราจรคล่องตัวยิ่งขึ้น
กรมทางหลวงจึงร่วมกับกรุงเทพมหานครสนองแนวพระราชดำริ
จัดสร้างโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี ใน พ.ศ. ๒๕๓๘
เป็นทางยกระดับกว้าง ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร
เพื่อแก้ปัญหาการจราจรบริเวณสี่แยกอรุณอมรินทร์และถนนจรัญสนิทวงศ์

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราช
เพื่อทรงเยี่ยมพระอาการประชวรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอยู่เป็นประจำ
และทอดพระเนตรเห็นการจราจรที่ติดขัดมาก
เพราะถนนโดยรอบต้องรองรับปริมาณรถยนต์จำนวนมหาศาลจากถนนหลายสายในฝั่งธนบุรี
จึงทรงพระราชดำริให้สร้างทางคู่ขนานยกระดับคร่อมเหนือสะพานข้ามทางแยกอรุณอมรินทร์
และสะพานข้ามทางแยกบรมราชชนนี เพื่อให้การจราจรคล่องตัวยิ่งขึ้น
กรมทางหลวงจึงร่วมกับกรุงเทพมหานครสนองแนวพระราชดำริ
จัดสร้างโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี ใน พ.ศ. ๒๕๓๘
เป็นทางยกระดับกว้าง ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร
เพื่อแก้ปัญหาการจราจรบริเวณสี่แยกอรุณอมรินทร์และถนนจรัญสนิทวงศ์

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐