สะพานภูมิพล

สะพานภูมิพล

สะพานภูมิพล หรือชื่อเดิมว่า สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม
เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในการแก้ไขปัญหาจราจร และรองรับการลำเลียงขนถ่ายสินค้า
ในเขตอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ
โดยแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ สะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒
เชื่อมโยงระหว่างถนนพระรามที่ ๓ และถนนปู่เจ้าสมิงพราย
เป็นสะพานขึงแฝดข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของประเทศไทย ขนาด ๗ ช่องจราจร
มีการออกแบบทางภูมิสถาปัตย์ที่งดงามและทรงคุณค่า
เมื่อปลายสะพานทั้งสองข้างเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ทำให้เกิดลักษณะคล้ายพระธำมรงค์
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อีกทั้งสะพานแห่งนี้ไม่กีดขวางการเดินเรือ และสามารถรองรับปริมาณการจราจรได้เป็นจำนวนมาก

สะพานภูมิพล หรือชื่อเดิมว่า สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม
เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในการแก้ไขปัญหาจราจร และรองรับการลำเลียงขนถ่ายสินค้า
ในเขตอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ
โดยแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ สะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒
เชื่อมโยงระหว่างถนนพระรามที่ ๓ และถนนปู่เจ้าสมิงพราย
เป็นสะพานขึงแฝดข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของประเทศไทย ขนาด ๗ ช่องจราจร
มีการออกแบบทางภูมิสถาปัตย์ที่งดงามและทรงคุณค่า
เมื่อปลายสะพานทั้งสองข้างเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ทำให้เกิดลักษณะคล้ายพระธำมรงค์
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อีกทั้งสะพานแห่งนี้ไม่กีดขวางการเดินเรือ และสามารถรองรับปริมาณการจราจรได้เป็นจำนวนมาก

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐