สถานีสนามไชย

สถานีสนามไชย

สถานีสนามไชย เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ตั้งอยู่บริเวณใจกลางพื้นที่อนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์ ในแนวถนนสนามไชย
บริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ได้รับการขนานนามว่า เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สวยที่สุดของประเทศไทย
ออกแบบโดย รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ ผู้ชำนาญเรื่องสถาปัตยกรรมไทย
โดยมีการตกแต่งภายในสถานีด้วยสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ให้ความรู้สึกเหมือนท้องพระโรง มีการประดับด้วยเสาสดุมภ์ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ระหว่างทางเดิน
ประดับกระเบื้องลายดอกพิกุล ปลายเสาประดับบัวจงกลปิดทองคำเปลว
พื้นและผนัง จำลองมาจากกำแพงเมือง ประดับเสาเสมาของพระบรมมหาราชวัง
เพดานเป็นลายฉลุแบบดาวล้อมเดือน ปิดทองคำเปลว
นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงวัตถุโบราณที่ขุดพบ เช่น
ฐานรากวังที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดี

สถานีสนามไชย เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ตั้งอยู่บริเวณใจกลางพื้นที่อนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์ ในแนวถนนสนามไชย
บริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ได้รับการขนานนามว่า เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สวยที่สุดของประเทศไทย
ออกแบบโดย รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ ผู้ชำนาญเรื่องสถาปัตยกรรมไทย
โดยมีการตกแต่งภายในสถานีด้วยสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ให้ความรู้สึกเหมือนท้องพระโรง มีการประดับด้วยเสาสดุมภ์ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ระหว่างทางเดิน
ประดับกระเบื้องลายดอกพิกุล ปลายเสาประดับบัวจงกลปิดทองคำเปลว
พื้นและผนัง จำลองมาจากกำแพงเมือง ประดับเสาเสมาของพระบรมมหาราชวัง
เพดานเป็นลายฉลุแบบดาวล้อมเดือน ปิดทองคำเปลว
นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงวัตถุโบราณที่ขุดพบ เช่น
ฐานรากวังที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดี

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐